erland-care

Sintef vil teste

I forbindelse med siste versjon av den absorberende paden, har Erland inngått en samarbeidsavtale med Sintef om en brukerundersøkelse/evaluering. Resultatene kommer til høsten.

Samarbeid med Norilco

Erland har inngått en avtale med Norilco (Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte). Samarbeid er knyttet til uttesting av vår nye absorberende pad.