erland-care

Vår visjon er å øke livskvaliteten for stomipasienter. Derfor utvikler vi et produkt som gir stomiopererte muligheten til å leve normalt liv uten å oppleve nedverdigelsen av at innholdet i stomiposen synliggjøres. Det er et produkt som gir deg trygghet, selvrespekt og selvtillit – et helt nytt liv.

Erland har utviklet en absorbent som har fått godkjent sin PCT-søknad. Absorbenten suger opp lekkasjer og gir brukeren tid til å håndtere en lekkasje uten konsekvenser som negativ oppmerksomhet, lukt, fuktighet, farge m.m. Disse konsekvensene hindrer i dag flere stomiopererte sin aktivitet, både fysisk og sosialt med påfølgende dårligere livskvalitet som resultat.

Våren 2011 fikk Erland utført en test av produktet. Resultatene var gjennomgående svært gode. Bruksfunksjonene fungerte etter intensjonen, testpersonene opplevde at alle lekkasjene ble “nøytralisert” ved bruk av absorbenten.rt fortalt

Sitater fra testpersoner:


“Jeg gjennomførte NM i seiling på grunn av tryggheten ved Erland sitt produkt”

“Nå kan jeg gå på rulleski i dagslys! Før måtte jeg gå i mørket i tilfelle lekkasje”

“Nå trenger jeg ikke plassere meg i nærheten av et toalett, nå har jeg tid til å orientere meg i tilfelle…”

“Jeg håper produktet snart kommer  på markedet, jeg savner den tryggheten testproduktet ga meg”